براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۷

 • 2.5*26*5.5 شاموتی
  شاموتی
  حراج! 2.5*26*5.5 شاموتی ۲,۵۵۰ تومان ۲,۰۹۰ تومان %۱۸
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • ال 5.5 شاموتی
  شاموتی
  حراج! ال 5.5 شاموتی ۴,۱۸۰ تومان ۳,۶۸۰ تومان %۱۲
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • ال 7 شاموتی
  شاموتی
  حراج! ال 7 شاموتی ۴,۹۳۰ تومان ۴,۴۳۰ تومان %۱۰.۱
  ۸۸۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پا ستون 7 سمیرم
  حراج! پا ستون 7 سمیرم ۳,۰۷۰ تومان ۲,۵۷۰ تومان %۱۶.۳
  ۹۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پا فیلی شاموتی
  شاموتی
  حراج! پا فیلی شاموتی ۳,۲۸۰ تومان ۲,۷۸۰ تومان %۱۵.۲
  ۴۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک 2.5*10*10 شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک 2.5*10*10 شاموتی ۲,۰۹۰ تومان ۱,۵۸۰ تومان %۲۴.۴
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک 2.5*20*10 شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک 2.5*20*10 شاموتی ۳,۰۰۰ تومان ۲,۵۰۰ تومان %۱۶.۷
  -۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک 2.5*20*20 شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک 2.5*20*20 شاموتی ۵,۳۵۰ تومان ۴,۸۵۰ تومان %۹.۳
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک 2.5*33*7 شاموتی
  طلایی
  حراج! پلاک 2.5*33*7 شاموتی ۳,۲۵۰ تومان ۲,۷۵۰ تومان %۱۵.۴
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک 5.5*20*10 شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک 5.5*20*10 شاموتی ۴,۱۰۰ تومان ۳,۷۵۰ تومان %۸.۵
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ابزاری شاموتی ( 6 مدل )
  شاموتی
  حراج! پلاک ابزاری شاموتی ( 6 مدل ) ۲,۲۴۰ تومان ۱,۷۴۰ تومان %۲۲.۳
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک بته جقه ای شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک بته جقه ای شاموتی ۴,۰۶۰ تومان ۳,۵۶۰ تومان %۱۲.۳
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک چهارخونه شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک چهارخونه شاموتی ۴,۰۶۰ تومان ۳,۵۶۰ تومان %۱۲.۳
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک حصیری شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک حصیری شاموتی ۲,۸۶۰ تومان ۲,۳۶۰ تومان %۱۷.۵
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک دور قاب شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک دور قاب شاموتی ۳,۷۰۰ تومان ۳,۲۰۰ تومان %۱۳.۵
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک شبکه شاموتی
  حراج! پلاک شبکه شاموتی ۵,۵۹۰ تومان ۵,۰۹۰ تومان %۸.۹
  ۸۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک شیاردار شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک شیاردار شاموتی ۴,۰۶۰ تومان ۳,۵۶۰ تومان %۱۲.۳
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک مختلط شاموتی
  حراج! پلاک مختلط شاموتی ۴,۰۶۰ تومان ۳,۵۶۰ تومان %۱۲.۳
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک هلالی شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک هلالی شاموتی ۲,۸۶۰ تومان ۲,۳۶۰ تومان %۱۷.۵
  ۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • تایل 3*50*10 شاموتی
  شاموتی
  حراج! تایل 3*50*10 شاموتی ۷,۳۰۰ تومان ۶,۸۰۰ تومان %۶.۸
  ۱,۲۵۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • خاک نسوز شاموتی
  شاموتی
  حراج! خاک نسوز شاموتی ۸۶,۰۰۰ تومان ۷۶,۰۰۰ تومان %۱۱.۶
  ۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • دور ستون 40 شاموتی
  شاموتی
  حراج! دور ستون 40 شاموتی ۴,۶۶۰ تومان ۴,۱۶۰ تومان %۱۰.۷
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • دور ستون 50 شاموتی
  شاموتی
  حراج! دور ستون 50 شاموتی ۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان %۱۰
  ۸۵۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • سر ستون 7 شاموتی
  شاموتی
  حراج! سر ستون 7 شاموتی ۴,۴۹۰ تومان ۳,۹۹۰ تومان %۱۱.۱
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۱۰ آذر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
مقایسه ( 0 مورد )