فروشنده :فروشگاه محصولات ساختمانی آجرمارکت
پیش فاکتور
شماره تماس :021-77754655
نشانی : تهران – میدان رسالت – خ هنگام – خ بهار-پ ۱۴ – واحد ۲
#کد کالا :شرح کالا :قیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل ۰ تومان
مبلغ نهایی ۰ تومان
تومان
مهر و امضای فروشگاه :
تاریخ تحویل
ساعت تحویل
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه بازگشت ادامه جهت تسویه حساب