براساس قیمت (تومان)
بر اساس برند
بر اساس رنگ

نمایش ۱ - ۲۴ کالا از ۲۷

 • ۲٫۵*۲۶*۵٫۵ شاموتی
  شاموتی
  حراج! ۲٫۵*۲۶*۵٫۵ شاموتی ۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۷۰ تومان %۱۶.۵
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • ال ۵٫۵ شاموتی
  شاموتی
  حراج! ال ۵٫۵ شاموتی ۳,۴۰۰ تومان ۲,۹۷۰ تومان %۱۲.۶
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • ال ۷ شاموتی
  شاموتی
  حراج! ال ۷ شاموتی ۴,۰۵۰ تومان ۳,۵۵۰ تومان %۱۲.۳
  ۳۵۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پا ستون ۷
  حراج! پا ستون ۷ ۳,۶۰۰ تومان ۳,۲۰۰ تومان %۱۱.۱
  ۹۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پا فیلی
  شاموتی
  حراج! پا فیلی ۲,۶۰۰ تومان ۲,۲۲۰ تومان %۱۴.۶
  ۴۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ۲٫۵*۱۰*۱۰
  شاموتی
  حراج! پلاک ۲٫۵*۱۰*۱۰ ۱,۶۰۰ تومان ۱,۲۵۰ تومان %۲۱.۹
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ۲٫۵*۲۰*۱۰
  شاموتی
  حراج! پلاک ۲٫۵*۲۰*۱۰ ۲,۲۰۰ تومان ۱,۷۵۰ تومان %۲۰.۵
  -۸۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ۲٫۵*۲۰*۲۰ شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک ۲٫۵*۲۰*۲۰ شاموتی ۴,۲۰۰ تومان ۳,۸۸۰ تومان %۷.۶
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ۲٫۵*۳۳*۷ شاموتی
  طلایی
  حراج! پلاک ۲٫۵*۳۳*۷ شاموتی ۲,۶۰۰ تومان ۲,۲۶۰ تومان %۱۳.۱
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ۵٫۵*۲۰*۱۰
  شاموتی
  حراج! پلاک ۵٫۵*۲۰*۱۰ ۴,۱۰۰ تومان ۳,۷۵۰ تومان %۸.۵
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک ابزاری شاموتی ( ۶ مدل )
  شاموتی
  حراج! پلاک ابزاری شاموتی ( ۶ مدل ) ۱,۸۰۰ تومان ۱,۴۰۰ تومان %۲۲.۲
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک بته جقه ای شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک بته جقه ای شاموتی ۳,۴۰۰ تومان ۲,۹۱۰ تومان %۱۴.۴
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک چهارخونه شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک چهارخونه شاموتی ۳,۴۰۰ تومان ۲,۹۰۰ تومان %۱۴.۷
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک حصیری شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک حصیری شاموتی ۲,۳۰۰ تومان ۱,۹۵۰ تومان %۱۵.۲
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک دور قاب شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک دور قاب شاموتی ۲,۹۰۰ تومان ۲,۵۵۰ تومان %۱۲.۱
  ۲۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک شبکه شاموتی
  سمیرم
  حراج! پلاک شبکه شاموتی ۴,۶۰۰ تومان ۴,۱۰۰ تومان %۱۰.۹
  ۸۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک شیاردار شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک شیاردار شاموتی ۳,۲۰۰ تومان ۲,۹۵۰ تومان %۷.۸
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک مختلط شاموتی
  حراج! پلاک مختلط شاموتی ۳,۴۰۰ تومان ۲,۹۱۰ تومان %۱۴.۴
  ۷۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • پلاک هلالی شاموتی
  شاموتی
  حراج! پلاک هلالی شاموتی ۳,۳۰۰ تومان ۱,۹۰۰ تومان %۴۲.۴
  ۱,۵۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • تایل ۳*۵۰*۱۰
  شاموتی
  حراج! تایل ۳*۵۰*۱۰ ۵,۷۵۰ تومان ۵,۴۵۰ تومان %۵.۲
  ۱,۲۵۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • خاک نسوز شاموتی
  شاموتی
  حراج! خاک نسوز شاموتی ۶۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان %۱۴.۵
  ۲۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • دور ستون ۴۰ شاموتی
  شاموتی
  حراج! دور ستون ۴۰ شاموتی ۳,۷۰۰ تومان ۳,۳۵۰ تومان %۹.۵
  ۵۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • دور ستون ۵۰ شاموتی
  شاموتی
  حراج! دور ستون ۵۰ شاموتی ۴,۰۵۰ تومان ۳,۶۵۰ تومان %۹.۹
  ۸۵۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
 • سر ستون ۷
  شاموتی
  حراج! سر ستون ۷ ۳,۶۰۰ تومان ۳,۲۰۰ تومان %۱۱.۱
  ۶۰۰ تومان بروزرسانی :۷ مهر ۱۳۹۹

  0.0

  از 0 رای

  فروشنده:   "آجر مارکت"
مقایسه ( 0 مورد )